FPS oferuje Państwu dostęp do Obiektów Infrastruktury Usługowej – Punktu Zaplecza Technicznego, gdzie dokonywana jest modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych oraz Torów Postojowych.

Zasady dostępu opisane zostały w Regulaminie OIU dostępnym poniżej. Umowę na dostęp do OIU prześlemy po otrzymaniu wniosku.

Wdrozenia-Obiektow-Infrastruktury-Uslugowej.zip

Certyfikaty: