Projekt 4 – zrealizowany

Beneficjent:
H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o.

Nr umowy:
POIR.01.01.01-00-0422/19
Tytuł projektu:
Opracowanie rodziny innowacyjnych wagonów pasażerskich z możliwością konwersji do składów push-pull – odpowiedź na rosnące potrzeby przewoźników europejskich.

Opis projektu:
Celem projektu badawczego jest opracowanie rodziny innowacyjnych wagonów pasażerskich. Wyzwaniem badawczym stojącym przed H. Cegielski – Fabryką Pojazdów Szynowych sp. z o.o. jest nadanie swojemu flagowemu produktowi innowacyjnych cech. Dotyczą one konstrukcji wagonu oraz zastosowania zespołów i podzespołów – wyposażenia wagonu i czynią cały produkt nowoczesnym, dostosowanym do współczesnych wymogów taboru szynowego, w tym:

– zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pasażerów,

– zwiększenie elastyczności w użytkowaniu wagonów przez przewoźników,

– zastosowanie technologii, które zmniejszają negatywne oddziaływanie na środowisko wagonu podczas jego eksploatacji.

H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o. od kilkudziesięciu lat wyspecjalizowała się w produkcji wagonów pasażerskich, a obecny, rosnący popyt na polskim i europejskim rynku wskazuje, że przewoźnicy na nowo odkrywają zalety wagonu osobowego jako taboru umożliwiającego niższe koszty eksploatacji oraz większą elastyczność w planowaniu wielkości składu w porównaniu z zespołami trakcyjnymi.

Wartość projektu: 54.484.980,08 PLN
Dofinansowanie ze środków funduszy Unii Europejskiej: 21.793.992,04 PLN

Certyfikaty: