Projekt 3 – zrealizowany

Beneficjent:
H.Cegielski – FPS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nr umowy:

Tytuł projektu:
Inwestycje

Opis projektu:

Projekt dotyczy wykonania w Spółce modernizacji istniejącej infrastruktury oraz doposażenia procesów produkcyjnych w specjalistyczne maszyny i urządzenia.

Planowane efekty projektu:

Certyfikaty: