Projekt 2 – zrealizowany

Beneficjent:
H.Cegielski – FPS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nr umowy:
POIR.01.02.00-00-0184/16
Tytuł projektu:
Lekki dwuczłonowy autobus szynowy z podwójnym zespołem napędowym, do realizacji przewozów w ruchu regionalnym.

Opis projektu: Przedmiot projektu dotyczy przeprowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych zmierzających do opracowania nowoczesnego, zoptymalizowanego pod względem masy i wykorzystania zainstalowanej mocy trakcyjnej, dwuczłonowego, spalinowo – elektrycznego zespołu trakcyjnego (SEZT), spełniającego wymagania przepisów TSI i przeznaczonego do ruchu regionalnego na tor 1435mm.

Celem jest budowa nowego pojazdu o określonych poniżej cechach, który umożliwia eksploatację zarówno na liniach zelektryfikowanych, jak i na liniach bez sieci trakcyjnej.

Planowane efekty projektu:
a) budowa modułowa, dwuczłonowa – 2 człony czołowe z kabinami sterującymi, każdy z członów wyposażony w 2 dwuosiowe wózki (obniżenie nacisku na tor i optymalizacja rozkładu masy),
b) każdy z członów posiada 1 wózek napędny z silnikami asynchronicznymi,
c) max. prędkość eksploatacyjna – 160km/h,
d) w jednym z członów czołowych zabudowane będą 2 agregaty prądotwórcze z silnikami spalinowymi spełniającymi normy emisji spalin – poziom IIIB. Zasilanie wózków napędnych – alternatywne: z agregatów prądotwórczych lub poprzez pantografy z sieci trakcyjnej,
e) II stopień odsprężynowania – pneumatyczny,
f) konstrukcja pudeł spełniająca: EN 12663 oraz EN 15227,
g) wyposażenie w miejsca, WC i urządzenia umożliwiające wejście-wyjście dla osób o ograniczonej mobilności – zgodnie z TSI-PRM,
h) układ wnętrza bezprzedziałowy – 2 kl.,
i) klimatyzacja składu pociągu oraz klimatyzacja kabin maszynisty,
j) możliwość jazdy wielokrotnej,
k) zgodność z normą EN 45545,
l) wyposażenie pojazdu w układ informacji pasażerskiej, systemy: GPS, WiFi, system monitoringu, ostrzegania o pożarze oraz diagnostykę pokładową z bezprzewodową wymianą danych (poprawa
bezpieczeństwa),
m) dostosowanie do współpracy z systemem ERTMS-2 (poprawa bezpieczeństwa).

Wartość projektu: 27.536.841,05 PLN
Dofinansowanie ze środków funduszy Unii Europejskiej: 12.727.486,84 PLN

Certyfikaty: